Pines Arch فضای نمایشگاهی “Golong Wormhole” را در Hangzhou، چین ایجاد می کند

این طرح از کرم‌چاله‌های کهکشانی الهام گرفته شده است و در دفتر مرکزی هلدینگ گولونگ قرار دارد.منبع