PLP Architecture از طرح هایی برای پلتفرم چند رشته ای در ژاپن پرده برداری می کند

“Tokyo Cross Park Vision” یک طرح جامع 1.1 میلیون متر مربعی برای یک پلت فرم مشترک است که آینده ای سبزتر و فراگیر را برای پایتخت ترویج می کند.منبع