Rocco Design Architects Associates مرکز هنرهای نمایشی 600 صندلی شنژن را افتتاح کرد.

این مکان اولین مکان در منطقه است که برای اپراهای بین المللی مجهز شده استمنبع