Scion با طراحی هاب نوآوری در نیوزلند به مقام اول جهانی دست می یابد

Scion با طراحی هاب نوآوری در نیوزلند به مقام اول جهانی دست می یابد“Te Whare Nui o Tuteata” از ساختار چوبی شبکه ای مورب استفاده می کند که توسط استودیو RTA و معماران ایروینگ اسمیت ایجاد شده است.منبع