SKBorges Projects دفتر مرکزی جدیدی برای Caixa Imóveis در پایتخت برزیل ایجاد می کند.

استفاده از یک طراحی بخش‌بندی شده خلاقانه، جریان و انرژی طبیعی را برای دفتر ایجاد می‌کندمنبع