SKBorges Projects دفتر مرکزی جدیدی برای Caixa Imóveis در پایتخت برزیل ایجاد می کند.

SKBorges Projects دفتر مرکزی جدیدی برای Caixa Imóveis در پایتخت برزیل ایجاد می کند.استفاده از یک طراحی بخش‌بندی شده خلاقانه، جریان و انرژی طبیعی را برای دفتر ایجاد می‌کندمنبع