شهر متاورس برای جامعه سازندگان افتتاح شد

پروتکل اقتصاد خالق Web3 برای توکن سازی دارایی های نامشهود، DEIP، شهر DEIP Metaverse را افتتاح کرده است، شهری که توسط سازندگان، متا معماران و هنرمندان سه بعدی ساخته شده است.منبع تحریریه مجله معماری و ساختمان آموس