شهر متاورس برای جامعه سازندگان افتتاح شد

شهر متاورس برای جامعه سازندگان افتتاح شدپروتکل اقتصاد خالق Web3 برای توکن سازی دارایی های نامشهود، DEIP، شهر DEIP Metaverse را افتتاح کرده است، شهری که توسط سازندگان، متا معماران و هنرمندان سه بعدی ساخته شده است.منبع