همه ما به تعطیلات تابستانی می رویم

در این قسمت، ما در مورد آنچه معماران و طراحان می‌توانند برای لذت‌بخش‌تر کردن فرودگاه‌ها انجام دهند، بحث می‌کنیم و در تعطیلات چه چیزی از هتل‌ها و استراحتگاه‌ها بیشتر می‌خواهیم.منبع

تحریریه مجله معماری و ساختمان آموس